Symposium: Het einde van diversiteitsbeleid

Op 16 juni 2013 bestaat Van de Bunt 80 jaar. Daar zijn we trots op en dat willen we vieren met een aantal inhoudelijke bijeenkomsten rond de thema’s waarop wij werken. Op die manier willen we de expertise en ervaring die we in acht decennia hebben opgebouwd met onze relaties delen.

Op donderdag 14 maart 2013 (16.00-18.00 uur) organiseren wij samen met de faculteitsvereniging sociale wetenschappen EOS van de Vrije Universiteit een symposium met de titel ‘Het einde van diversiteit?’.

Op het symposium ‘Het einde van diversiteit?’ gaan we in op de vraag wat het vraagt van een organisatie om diversiteit daadwerkelijk productief te maken. Wat is ervoor nodig om diversiteitsdenken in een organisatie in de cultuur te verankeren? Hoe kun je verscheidenheid binnen teams daadwerkelijk omzetten in bedrijfseconomisch en maatschappelijk voordeel? Is dit alles ook haalbaar of moeten we concluderen dat het realiseren van meerwaarde van diversiteit theoretisch misschien mooi klinkt, maar in de praktijk niet te realiseren is?

Van de Bunt is al sinds het begin van de jaren negentig actief op het domein van interculturalisatie en diversiteitsmanagement. Inmiddels hebben we voor tientallen bedrijven, overheden, non-profit instellingen en publiek-private initiatieven nieuwe kennis en inzichten op dit terrein ontwikkeld en geïmplementeerd. We geven daarbij altijd bijzondere aandacht aan de relationele kant van diversiteit: verschillen tussen mensen daadwerkelijk benutten en hanteerbaar maken.

Met:

Ila Kasem – managing-partner Van de Bunt

Halleh Ghorashi – bijzonder hoogleraar diversiteit en integratie, VU

René Smit – voorzitter college van bestuur VU

Serdar Ucar – manager diversiteit en inclusie bij NS

Youssef Boutachekourt – expert bedrijfsstrategieën in een multiculturele omgeving

Frans Kamsteeg – universitair hoofddocent organisatiewetenschap, VU (dagvoorzitter)

Voor dit symposium hebben we de samenwerking gezocht met faculteitsvereniging EOS, om een kruisbestuiving met studenten te krijgen. Er zullen 35 studenten sociale wetenschappen van de VU aanwezig zijn, en 35 professionals uit uiteenlopende organisaties uit ons netwerk.